Senarai Semua Alamat IP: *.*.*.* (0.*.*.* - 255.*.*.*)

Ini adalah senarai semua alamat IP, bait pertama adalah 0 - 255, tiga bait berikut dapat diubah (tanda bintang di bawah), dinyatakan sebagai *.*.*.* (0.0.0.0 - 255.255.255.255).

Alamat IP boleh dibahagikan kepada 5 kelas:

  1. Alamat IP Kelas A: bait pertama adalah antara 0 - 127 (1.0.0.1 ~ 126.155.255.254) (127.0.0.1 adalah alamat yang dikhaskan, biasanya digunakan untuk alamat gelung balik)
  2. Alamat IP Kelas B: bait pertama adalah antara 128 - 192 (128.0.0.1 ~ 191.255.255.254)
  3. Alamat IP Kelas C: bait pertama adalah antara 192 - 223 (192.0.0.1 ~ 223.255.255.254)
  4. Alamat IP Kelas D: bait pertama adalah antara 224 - 239 (224.0.0.1 ~ 239.255.255.254)
  5. Alamat IP Kelas E: bait pertama adalah antara 240 - 255 (240.0.0.1 ~ 255.255.255.254)

IPv4: all Network Class, Net ID, Host ID Penerangan Alamat IP dalam Perduaan, Perpuluhan dan Heksadesimal Perihalan Alamat IP Kelas A/B/C/D/E dan ID Rangkaian, ID Hos

Kandungan:

1. Contoh Alamat IP Pertama

IP:0 Jadual Makna Ikon / Gambar

0.0.0.0 adalah alamat IP yang dikhaskan. Alamat IP yang dikhaskan tidak akan digunakan di Internet, jadi apabila penghala yang disambungkan ke WAN memproses alamat IP yang dikhaskan, ia hanya membuang paket dan tidak mengarahkannya ke WAN. Oleh itu, data yang dihasilkan oleh alamat IP yang terpelihara diasingkan di dalam LAN. Maklumat lanjut: 0.0.0.0.

🔝 Kembali ke atas

2. Senarai Alamat IP Kelas A

IPv4: 0 Network Class, Net ID, Host ID Penerangan Alamat IP dalam Perduaan, Perpuluhan dan Heksadesimal Perihalan Alamat IP Kelas A/B/C/D/E dan ID Rangkaian, ID Hos

Alamat IP Kelas A bermaksud: dalam nombor empat bahagian alamat IP (contohnya: bait 1.bait 2.bait 3.bait 4), nombor bahagian pertama (bait 1) adalah nombor rangkaian, selebihnya tiga bahagian nombor (bait 2.bait 3.bait 4) adalah bilangan komputer tempatan.

Sekiranya alamat IP dinyatakan dalam bentuk binari, alamat IP kelas A terdiri daripada alamat rangkaian 1-bait dan alamat hos 3-bait, dan bit alamat rangkaian paling tinggi mestilah '0'.

Julat alamat IP Kelas A: 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255, julat alamat IP yang tersedia: 1.0.0.1 ~ 127.255.255.254.

Panjang pengecam rangkaian di alamat IP kelas A adalah 7 bit, dan panjang pengecam host adalah 24 bit. Jumlah alamat rangkaian kelas A agak kecil (2 ^ 7 - 2 = 126), yang dapat digunakan untuk lebih dari 160 juta host rangkaian besar (2 ^ 24 - 2 = 16,777,214).

Sekiranya anda perlu mengetahui lebih lanjut mengenai bahagian alamat IP kelas A, anda boleh mengklik pautan tajuk dalam senarai alamat IP Kelas A.

🔝 Kembali ke atas

3. Senarai Alamat IP Kelas B

IPv4: 128 Network Class, Net ID, Host ID Penerangan Alamat IP dalam Perduaan, Perpuluhan dan Heksadesimal Perihalan Alamat IP Kelas A/B/C/D/E dan ID Rangkaian, ID Hos

Alamat IP Kelas B bermaksud: dalam nombor empat bahagian alamat IP (contohnya: bait 1.bait 2.bait 3.bait 4), nombor dua bahagian pertama (bait 1. bait 2) adalah nombor rangkaian, dan baki dua nombor bahagian (bait 3. bait 4) adalah bilangan komputer tempatan.

Sekiranya alamat IP dinyatakan dalam bentuk binari, alamat IP kelas B terdiri daripada alamat rangkaian 2-bait dan alamat host 2-bait, dan bit alamat rangkaian yang paling tinggi mestilah '10'.

Julat alamat IP Kelas B: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255, julat alamat IP yang tersedia: 128.0.0.1 ~ 191.255.255.254.

Panjang pengecam rangkaian di alamat IP kelas B ialah 14 bit, dan panjang pengecam host adalah 16 bit. Alamat rangkaian kelas B sesuai untuk rangkaian skala sederhana (2 ^ 14 = 16384), setiap rangkaian boleh memuat lebih dari 60,000 komputer (2 ^ 16 - 2 = 65534).

Sekiranya anda perlu mengetahui lebih lanjut mengenai bahagian alamat IP kelas B, anda boleh mengklik pautan tajuk dalam senarai alamat IP kelas B.

🔝 Kembali ke atas

4. Senarai Alamat IP Kelas C

IPv4: 192 Network Class, Net ID, Host ID Penerangan Alamat IP dalam Perduaan, Perpuluhan dan Heksadesimal Perihalan Alamat IP Kelas A/B/C/D/E dan ID Rangkaian, ID Hos

Alamat IP Kelas C bermaksud: dalam nombor empat bahagian alamat IP (contohnya: bait 1.bait 2.bait 3.bait 4), nombor tiga bahagian pertama (bait 1. bait 2.bait 3) adalah nombor rangkaian, dan nombor bahagian yang tinggal (bait 4) adalah bilangan komputer tempatan.

Sekiranya alamat IP dinyatakan dalam bentuk binari, alamat IP kelas C terdiri daripada alamat rangkaian 3-bait dan alamat host 1-bait, dan bit alamat rangkaian yang paling tinggi mestilah '110'.

Julat alamat IP Kelas C: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255, julat alamat IP yang tersedia: 192.0.0.1 ~ 223.255.255.254.

Panjang pengecam rangkaian di alamat IP kelas C adalah 21 bit, dan panjang pengecam host adalah 8 bit. Bilangan alamat rangkaian kelas C adalah besar (2 ^ 21 = 2097152). Mereka sesuai untuk jaringan area lokal skala kecil, setiap jaringan hanya dapat memuat hingga 254 komputer (2 ^ 8 - 2 = 254).

Sekiranya anda perlu mengetahui lebih lanjut mengenai bahagian alamat IP kelas C, anda boleh mengklik pautan tajuk dalam senarai alamat IP kelas C.

🔝 Kembali ke atas

5. Senarai Alamat IP Kelas D

IPv4: 224 Network Class, Net ID, Host ID Penerangan Alamat IP dalam Perduaan, Perpuluhan dan Heksadesimal Perihalan Alamat IP Kelas A/B/C/D/E dan ID Rangkaian, ID Hos

4 bit pertama dari alamat kelas D selalu 1110, 3 bit pertama yang ditetapkan adalah 1 bermaksud bahawa alamat kelas D bermula pada 128 + 64 + 32 = 224, dan bit keempat adalah 0 bermaksud nilai maksimum kelas D alamat adalah 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 239.

Julat alamat IP Kelas D: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255.

Alamat IPv4 Kelas D tidak membezakan antara alamat rangkaian dan alamat host.

Alamat IP Kelas D dikhaskan untuk digunakan oleh Lembaga Senibina Internet (IAB) untuk alamat multicast (komunikasi satu-ke-banyak).

Sekiranya anda perlu mengetahui lebih lanjut mengenai bahagian alamat IP kelas D, anda boleh mengklik pautan tajuk dalam senarai alamat IP kelas D.

🔝 Kembali ke atas

6. Senarai Alamat IP Kelas E

IPv4: 240 Network Class, Net ID, Host ID Penerangan Alamat IP dalam Perduaan, Perpuluhan dan Heksadesimal Perihalan Alamat IP Kelas A/B/C/D/E dan ID Rangkaian, ID Hos

4 bit pertama dari alamat kelas E selalu 1111, dan 4 bit pertama yang ditetapkan adalah 1 yang bermaksud bahawa alamat kelas E bermula pada 128 + 64 + 32 + 16 = 240.

Julat alamat IP Kelas E: 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255.

Alamat IPv4 Kelas E tidak membezakan antara alamat rangkaian dan alamat host.

Alamat IP Kelas E dikhaskan untuk penggunaan masa depan dan biasanya digunakan untuk tujuan penyelidikan. Oleh itu, tidak ada alamat Kelas E yang tersedia di Internet.

Sekiranya anda perlu mengetahui lebih lanjut mengenai bahagian alamat IP kelas E, anda boleh mengklik pautan tajuk dalam senarai alamat IP kelas E.

🔝 Kembali ke atas

7. Contoh Alamat IP Terakhir

IP:255.255.255.255 Jadual Makna Ikon / Gambar

255.255.255.255 adalah alamat IP yang dikhaskan. Alamat IP yang dikhaskan tidak akan digunakan di Internet, jadi apabila penghala yang disambungkan ke WAN memproses alamat IP yang dikhaskan, ia hanya membuang paket dan tidak mengarahkannya ke WAN. Oleh itu, data yang dihasilkan oleh alamat IP yang terpelihara diasingkan di dalam LAN. Maklumat lanjut: 255.255.255.255.

🔝 Kembali ke atas

8. Ringkasan

Anda dapat melihat bahawa tidak ada pertindihan antara pelbagai kelas alamat IP.

5 kelas alamat IP juga berbeza dengan penggunaannya:

  1. Alamat IP Kelas A digunakan oleh agensi kerajaan;
  2. Alamat IP Kelas B diperuntukkan kepada perusahaan bersaiz sederhana;
  3. Alamat IP Kelas C boleh diberikan secara bebas;
  4. Alamat IP Kelas D digunakan untuk multicast;
  5. Alamat IP Kelas E dikhaskan untuk percubaan.

Pada masa ini, klasifikasi IPv4 yang popular dibahagikan daripada kombinasi nombor rangkaian dan nombor hos yang berbeza. Untuk alamat 32-bit, panjang tiga kelas nombor rangkaian ABC adalah 8, 16, 24, dan kelas D digunakan untuk multicast, kelas E dikhaskan. Semua pengiraan ruang rangkaian mestilah 'tolak 2' kerana 2 alamat yang dikhaskan dipotong: '0' untuk rangkaian ini dan '255' untuk siaran.

🔝 Kembali ke atas

Bahasa-bahasa