Statistik Pengguna

Berikut adalah statistik pengguna, jika anda ingin melihat data global, anda boleh melihat senarai data besar

Negara/Rantau

Negara/Rantau | ipshu.com China: 47.00% Jepun: 5.00% South Korea: 3.00% Germany: 3.00% Russia: 3.00% China: 47.00% Jepun: 5.00% South Korea: 3.00% Germany: 3.00% Russia: 3.00% China Jepun South Korea Germany Russia 47.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Jantina Pengguna

Jantina Pengguna | ipshu.com Perempuan: 33.00% Lelaki: 67.00% Perempuan: 33.00% PerempuanPerempuan: 33.00% Lelaki: 67.00% LelakiLelaki: 67.00%

Kurungan Umur Pengguna

Kurungan Umur Pengguna | ipshu.com 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 29.00% 28.00% 19.00% 12.00% 7.00%

Bahasa

Bahasa | ipshu.com Cina, Dipermudahkan: 47.00% Inggeris: 12.00% Jepun: 5.00% Cina, Tradisional: 4.00% Rusia: 4.00% Cina, Dipermudahkan: 47.00% Inggeris: 12.00% Jepun: 5.00% Cina, Tradisional: 4.00% Rusia: 4.00% Cina, Dipermudahkan Inggeris Jepun Cina, Tradisional Rusia 47.00% 12.00% 5.00% 4.00% 4.00%

Pelayar

Pelayar | ipshu.com Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome Edge Safari Android Webview Firefox 46.00% 25.00% 11.00% 6.00% 3.00%

Resolusi skrin

Resolusi skrin | ipshu.com 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768 1200x1366 1024x1366 1093x615 1098x618 64.00% 8.00% 3.00% 2.00% 1.00%

Penjenamaan Peranti Mudah Alih

Penjenamaan Peranti Mudah Alih | ipshu.com Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple Huawei Samsung Xiaomi OPPO 28.00% 14.00% 13.00% 10.00% 10.00%

Operating System

Operating System | ipshu.com Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows Android iOS Macintosh Linux 48.00% 35.00% 14.00% 2.00% 1.00%

Kategori Peranti

Kategori Peranti | ipshu.com Tablet: 1.00% Mudah Alih: 48.00% Desktop: 51.00% Tablet: 1.00% TabletTablet: 1.00% Mudah Alih: 48.00% Mudah AlihMudah Alih: 48.00% Desktop: 51.00% DesktopDesktop: 51.00%

📚 Komen

Bahasa-bahasa